Аспирация и филтриране на заваръчен дим

 

Рециклиране на годен

за дишане въздух

Clean Air Recycling

С интелигентните технологии и патентованите промишлени филтри, той рециклира чист, годен за дишане въздух в същата среда без никаква система за отпадъци.

FRESHWELD е компания производител на аспиратори за заваръчен дим в Турция (Turkiye) със системи за извличане и филтриране на прах, миризми, маслена мъгла.