Duman Emmeli Torç Sistemlerinde Yaşanan 4 Önemli Problem ve Çözümü

Duman Emmeli Torç tabancalarında yaşanan problemleri/olumsuz yönleri 4 ana başlıkta toplayabiliriz.

1- ÇOK AĞIR OLMASI:

Ağır torç sistemlerinden kaynaklı şikayetler, torç sistemlerinde yaşanan problemlerin başında gelir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu problem aşılmaya başlandı. Günümüz teknolojisinde ergonomiye daha fazla odaklanılması, kablo ve duman hortumuna daha fazla manevra özelliği sağlayan teknolojiler sayesinde günümüz duman tabancaları daha kullanışlı hale geldi.

Bu sorunu aşmak ve çalışan memnuniyetini sağlamak için kaynak torçunun konfor özelliklerini de kontrol etmeyi unutmayın. Torcun açısını, bileğe ne kadar yük bindirdiğini ve hareket açılarını kontrol edin.

2- KAYNAĞA ERİŞEMEMEK:

Büyük ve hantal kaynak tabancaları nedeniyle çoğu kaynakçı kaynak noktalarına erişememekten şikayetçidir. Standart tip kaynak nozulları kullanmayan kaynak tabancası üreticilerinden kaynaklı bu problem, kaynak operatörlerinin istenen verimi yakalamasını engellemektedir.

Makine satın alırken dişil nozulları bulunan duman tabancası üreten ve günümüzde kullanılan standart ölçülere göre üretim yapan kaynak üreticilerini tercih etmeniz veriminizi daha da artıracaktır.

3- DUMANI TOPLAMAMASI:

Bu problem hem küçük, hem büyük kaynak operasyonlarında karşılaşılması muhtemel bir durumdur. Bu problemi çözmenin birden çok yolu vardır. Elbette ki iyi bir duman tabancası kullanmak, bunun en iyi çözümüdür. Küçük örtü açıklıkları, hortumda çok fazla kısaltma, hava akışını engelleyen küçük hortum çapları duman tabancasının verimini olumsuz etkileyebilir.

Eğer duman toplama tabancalarında teknik bir problem yoksa kaynak operatörünün pozisyonunun da doğru olup, olmadığı kontrol edilmelidir. Yönü ve konumu doğru belirlenmelidir.

4- POROZİTE VE KÖTÜ KAYNAK KALİTESİ:

Porozite en genel kaynak kalitesi problemlerinden biridir. Duman emme sistemlerinde bu problem daha da yaygın haldedir. Gazın yayılım yönü hesaba katılmadan tasarlanan eski tip duman tabancaları nedeniyle, zayıf gaz akışından kaynaklı porozite ortaya çıkabilir.

Koruyucu gazın çıkmasını engelleyen nedenlerin kontrol altına alınması ile kaynak kalitesi istenilen düzeye getirilebilir. Bu problemi kontrol etmenin en iyi yolu; amperaj, voltaj ve kaynak prosedürlerine bağlı kalarak nozülden gelen gaz akışını kontrol etmek için portatif bir gaz debimetresi kullanmaktır.