Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken 5 Madde

Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinin kurulum, test ve bakım işlemleri için; mutlaka ilgili yeterlilikteki profesyonellerden yardım alınmalıdır. Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinin kurulumunun uzmanlık gerektirdiği unutulmamalıdır. Uygun biçimde tasarlanmamış, test edilmemiş ve bakımı yapılmamış bir havalandırma sistemi zamanla hava kaynaklı hastalıklara yol açabilir. Bu sebeple sistemin etkinlik değeri düzenli olarak izlenmelidir.

Endüstriyel Havalandırma ve Filtreleme sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için gereken 5 madde şunlardır:

  1. Minimum baca ve boru hızlarıyla birlikte yangın ve patlama korunmasını da içeren tüm dokümanların gözden geçirilmesi
  2. Fan ve motorun çalışma gereksinimlerinin gözden geçirilmesi
  3. Tüm sıkıştırılmış havanın, suyun ve kontrol cihazının çalıştığından ve şartnamelere uygun olup olmadıklarından emin olunması
  4. İlerde düzeltilmesi daha zor olabilecek aksaklıkların olup olmadığının kontrol edilmesi
  5. Kurulacak sistemin, seçim hatasından veya kurulum yanlışlarından kaynaklanan problemler sebebiyle, çalışanlar açısından ek risk oluşturmaması (gürültü gibi) gerekmektedir.

Kaynak: csgb.gov.tr/