Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinin İSG Açısından Önemi

İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik gereğince işveren, iş yerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Aynı yönetmeliğin 16. maddesinde kapalı iş yerlerinde boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ile toz, buğu, duman ve fena kokuları ortam dışına atacak şekil ve nitelikte mekanik havalandırma sistemlerinin kurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Dünya genelindeki uygulamalarda ise Endüstriyel Havalandırma sistemleri İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuatında zorunlu hale getirilmiştir. U.S. OSHA tarafından bazı özel iş kolları için yerel tahliye havalandırma sistemleri için standartlar geliştirilmiş ve uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. ACGIH ve ASHRAE gibi kuruluşların hazırladığı tavsiye niteliğindeki rehberler uluslararası alanda kabul görmekte ve havalandırma sistemleri tasarlayan mühendisler tarafından projelendirme aşamasında dikkate alınmaktadır.

Toza maruz kalma, solunum sistemi ile ilgili meslek hastalıklarının başlıca sebeplerindendir. Meslek hastalıklarının tamamının ise önlenebilir olduğu bilinmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinde genel yaklaşım, tehlikelerin kaynağında önlenmesi ile çalışanların zararlı etkilerden korunmasına öncelik verilmesidir. Kişisel koruyucu donanımlar alınabilecek bütün önlemlerden sonra tehlikenin varlığını devam ettirmesi durumunda kullanılması gerekmektedir. Bu önlemler tehlike kaynağı olan hammaddenin değiştirilmesi, prosesin veya iş yapış şeklinin değiştirilmesi şeklinde sıralanabilir.

Kaynak:csgb.gov.tr

Yönetmelik : saglik.gov.tr