Endüstriyel Havalandırma Sistemlerinin Verimliliğinin Periyodik İzlenmesi İçin Ne Gereklidir?

Endüstriyel havalandırma sistemlerinin verimliliğinin periyodik izlenmesi için aşağıdaki şartlar gereklidir :

(Not: Aşağıdaki ölçümler sertifikalı yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır)

1) Sistem başlangıcında orijinal hava akım hızını almak. Bu veriler sistemin herhangi bir noktasındaki
statik basınç ve hava hızını içermeli. Bu “Temel ölçümler” olarak adlandırılır.

2) Bu test noktasında sistemin statik basıncı ve hava akım hızı izlenir.

3) İzlenen verilerle temel ölçümler kıyas edilir, sistemin tasarım ölçümleri ile değerlendirilir.

4) Ölçülen statik basınç değeri ile temel statik basınç değeri arasındaki fark %20 den fazla ise bu bir erken
uyarı olarak değerlendirilmeli.

5) Endüstriyel havalandırma sistemleri açıkken alandan ve kişilerden örnekler alınır. Eğer endüstriyel havalandırma sistemleri tam verimli olarak tasarlanıp çalışıyorsa, maruz kalma düzeyi maruziyet sınırlarının altında olmalıdır. Yapılan yönetmeliklere göre, endüstriyel havalandırma sistemlerinin verimliliğini ölçmek için en iyi yöntemdir.