İşçi ve Çevre Sağlığına Yatırımın 4 Anahtarı

Türkiye'de CNC Makinelerinde Yağ Buharı Filtrasyonu:

İşçi ve Çevre Sağlığına Yatırımın 4 Anahtarı

Cnc Yağ Buharı Işçi Ve Çevre Sağlığı
Cnc Yağ Buharı Işçi Ve Çevre Sağlığı

Günümüzde, CNC (Bilgisayarlı Sayısal Kontrol) makineleri, üretim sektöründe çağın gereksinimlerine uygun işlemleri gerçekleştiren önemli araçlardır.

Ancak, bu makinelerin kullanımı, beraberinde işçi ve çevre sağlığına dair sorumlulukları da getirir. Türkiye’de CNC makinelerinde Yağ Buharı filtrasyonu, sadece üretim verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda işçi sağlığını koruma ve çevre dostu üretim süreçleri sağlama konusunda kritik bir rol oynamaktadır.

Firmamızın CNC Takım Tezgahları ve CNC Plazma Kesim uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için linkte tıklayınız; https://www.freshweld.com.tr/uygulamalar/

1. CNC Yağ Buharı Filtreleri ile İşçi Sağlığını Koruma:

Türkiye’de CNC makinelerinin kullanımında, özellikle yağ bazlı soğutucu sıvıların (Bor Yağı ve Kesme Yağı) kullanıldığı durumlarda, ortaya çıkan zararlı buharlar işçi sağlığını olumsuz etkileyebilir. “CNC Yağ Buharı Filtreleri” terimi, işçi sağlığına odaklanan işletmeler için kilit bir anahtar kelime olabilir.

Bu filtreler, zararlı yağ buharlarını ortadan kaldırarak işyeri atmosferini temizler ve çalışanların solunum sağlığını korur.

Yapılan denetimlerde, işyerlerinin işçi sağlığına uygun koşullarda çalışıp çalışmadığı titizlikle incelenmektedir. Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği standartlarına uymayan işletmelere çeşitli ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. 

Bu yaptırımlar arasında idari para cezaları, faaliyet durdurma ve düzeltici tedbirler bulunmaktadır. İşçi sağlığına yapılan yatırım, sadece yasal düzenlemelere uyum sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işçi memnuniyetini ve verimliliği artırabilir.

2. Çevre Dostu Filtrasyon Çözümleri ile Çevre Sağlığını Destekleme:

Yağ parçacıkları içeren soğutucu sıvı, işleme sırasında daha sık değiştirilmek zorunda kalabilir, bu da çevre sağlığına olumsuz etki eder. “Çevre dostu soğutucu sıvı kullanımı” anahtar kelimesi, işçi ve çevre sağlığına duyarlı işletmeler için önemlidir. Yağ Buharı filtreleri, soğutucu sıvının daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak çevre dostu bir üretim sürecine katkıda bulunur.

Çevre sağlığını koruma amacıyla yapılan denetimlerde, atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamaları ve kimyasal madde kullanımı titizlikle incelenir. Türkiye Çevre Mevzuatına uymayan işletmelere ciddi cezalar uygulanmaktadır. Bu cezalar, maddi yaptırımların yanı sıra düzeltici eylemleri içerebilir. (1)

Çevre dostu üretim, sadece yasal zorunluluklara uymakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal itibarı güçlendirir, sürdürülebilir geleceğe yatırım ve yeşil pazarlarda rekabet avantajı sağlar. İhraç edilen ürünlerin sadece en iyi kalitede üretilmesi değil aynı zamanda yeşil pazar şartlarına uygunluğu da gözetilmektedir. (2)

3. İşçi Sağlığı ve Makine Performansını Bir Arada Optimize Etme:

Makinelerin içinde bulunan yağ parçacıkları, zamanla birikerek performans düşüklüğüne neden olabilir. “CNC makineleri için Yağ Buharı filtreleri” terimi, hem işçi sağlığını hem de makine performansını optimize etmeyi hedefleyen işletmeler için önemli bir odak noktasıdır. Bu filtreler, yağ parçacıklarını santrifüj yapısı ile ayrıştırarak makinelerin daha temiz ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

Yağ ve küçük katı partiküller tarafından kirletilen hava, CNC Takım Tezgahı kabininden emilir, yağ buharı emicinin Santrifüj fan tarafından üretilen vakumu sayesinde emme girişi ve filtrelere doğru çekilir.

3.1. CNC Yağ Buharı Filtre Üniteleri Nasıl Çalışır?

  • Burada, yağ damlacıklarının daha büyük ve daha ağır damlacıklar halinde toplanma eğilimi olan birleşme ilkesinden (koalesans) yararlanılır.
  • Hava, filtre odasının içinden dışına doğru geçmeye zorlanır ve bu işlemin sonunda kirleticilerden tamamen arındırılır.
  • Hava akışından ayrılan yağlı damlacıklar herhangi bir işleme tabi tutulmaz ve bu nedenle geri dönüşüm ile yeniden kullanılabilir.
  • Sürekli “aşırı basınçta” olan bir drenaj borusu, yeniden yoğunlaşan yağ buharını verimli bir şekilde toplar.

3.2. Yağ Buharı Filtresi 3 Adımda Nasıl Temizlenir?

4. Türkiye’de İşçi ve Çevre Sağlığı Denetimleri: Yapılan Denetimlerin Yaptırımları

İşçi sağlığı ve çevre dostu üretim uygulamalarını teşvik etmek adına, Türkiye’de düzenli denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetimlerde işçi sağlığı ve çevre standartlarına uymayan işletmelere idari para cezaları ve faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımların amacı, işletmeleri uygun düzeltici eylemleri almaya teşvik etmek ve standartlara uymaya zorlamaktır.

Denetimler, aynı zamanda işletmelerin mevcut uygulamalarını değerlendirmelerine ve iyileştirmeler yapmalarına olanak tanır. İyi bir denetim sistemi, işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğunu sürdürmelerini ve sürekli iyileşme süreçlerini benimsemelerini sağlar. Bu da hem işçi sağlığını hem de çevre dostu üretimi güvence altına alır.

Kurumsal WhatsApp hattı simgesine tıklayarak işletmenize özel çözümler hakkında bilgi alabilir. En kısa zamanda teklifinizi inceleyebilirsiniz.

Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye’de CNC makinelerinin kullanımında Yağ Buhar Emiciler, sadece üretim verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda işçi ve çevre sağlığını koruma, işletmeleri denetimlerde karşılaşabilecekleri yaptırımlara karşı hazırlıklı kılma ve sürdürülebilir bir üretim süreci oluşturma konusunda kritik bir rol oynamaktadır. “CNC Yağ Buharı filtreleri” terimine odaklanan işletmeler, sadece kendi verimliliklerini değil, aynı zamanda işçi ve çevre sağlığını da iyileştirebilirler.

Üretim süreçlerinin sürekliliğinden, işçi ve çevre sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlayan filtrasyon sistemleri işletmelerin vazgeçilmez unsurları arasındadır.

İşçi ve Çevre sağlığını vurgulayan içeriklerimiz yalnızca bilgilendirme amaçlı olup kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır. Sağlığınızla ilgili tüm sorularınız, endişeleriniz, teşhis veya tedavi için mutlaka doktorunuza veya sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Yağ Buharı Emiş ve
Filtreleme Sistemleri