63. Tozla Mücadele Komisyonu Metal Sektörü Toplantısı

63. Tozla Mücadele Komisyonu Metal Sektörü Toplantısı

Csgb Tozla Mücadele Komisyonu
Csgb Tozla Mücadele Komisyonu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan Tozla Mücadele Komisyonu (TMK) ; Çalışma hayatında tozla ilgili konularda ihtiyaç ve öncelikleri belirleyerek teknik ve tıbbi açıdan görüş ve öneri hazırlamak amacıyla çalışmalarını yürüten ve yılda iki kere toplanan komisyon, 63’üncü toplantısını, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Doç. Dr. Muhittin BİLGE başkanlığında,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Tarım ve Orman Bakanlığı,
 • TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu),
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK),
 • Hacettepe Üniversitesi,
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
 • Gazi Üniversitesi,
 • Endüstriyel Toksikoloji ve Hijyen Derneği,
 • Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES),
 • Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),
 • Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS),
 • İşyeri Hekimleri Derneği,
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

temsilcilerinin katılımı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı toplantı salonunda 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantı gündeminde yer alan III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı hazırlık çalışmaları, tozla mücadele konusunda eğitim ve farkındalık artırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler, Bor madeni ve türevlerinde tozla mücadele rehberi, inşaat işlerinde tozla mücadele rehberi, metal sektörü için tozla mücadele rehberi, biyolojik maruziyet göstergeleri, mevzuat çalışmaları ve MİSGEP çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında Çalışma Grubu Başkanları ve Çalışma Uzmanları tarafından Komisyona bilgilendirmeler yapıldı.

Yapılan bilgilendirme ve alınan kararlar doğrultusunda FRESHWELD olarak hizmet verdiğimiz sektörlerden biri olan Metal Sektörüne yönelik sonuçlar aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir.

Metal Sektöründe Tozla Mücadele: İşçi Sağlığı ve Güvenliği İçin Önemli Adımlar

Günümüzde, işçi sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde çalışanların ve işverenlerin ortak sorumluluğudur. Özellikle metal sektörü gibi potansiyel olarak tehlikeli bir iş kolunda çalışanlar için bu konu daha da büyük bir önem taşır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla Metal Sektörü Tozla Mücadele Rehberi ve III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı gibi önemli kaynaklarla işçilere ve işverenlere rehberlik etmektedir.
Metal Sektöründe Tozla Mücadele

Toz ve Dumanın Kaynağı

Metal sektörü, ağır metallerden hafif metallerine kadar birçok farklı malzemenin işlendiği bir alandır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan toz , kaynak dumanı , taşlama tozu ve yağ buharı gibi partiküller, işçilerin solunum sistemlerine zarar verebilecek tehlikeli maddeler içerebilir. Bu nedenle, toz ve dumanın kaynağına odaklanmak, bu noktadan emiş, filtreleme ve partiküllerin bertarafı işçi sağlığı ve güvenliği için en temel bir adımlardan biridir.

Tozla Mücadele Komisyonu ve Rehberlik Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan Komisyon, metal sektöründeki toz ve dumanla mücadele konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Bu komisyon, işçi sağlığı ve güvenliği alanında uzman çalışma gruplarıyla bir araya gelerek Metal Sektörü Tozla Mücadale Rehberi‘ni hazırlar. Bu rehber, işyerlerinin toz ve dumanla mücadele konusunda etkili adımlar atmasına yardımcı olur.

İşverenler ve işçiler için bu rehber, toz ve dumanın etkilerini anlamalarına ve önlem almalarına yardımcı olur.

Toz Toplama ve Duman Emme Sistemlerinin Önemi

Metal sektöründe, toz toplama ve duman emme sistemleri, işçilerin sağlığını korumak için vazgeçilmezdir. Bu sistemler, toz ve dumanın kaynağından hemen çekilerek işçilerin maruz kalma riskini azaltır.

Ayrıca, toz ve dumanın işyerinde birikmesini engeller, bu da işyerinin temiz ve güvenli kalmasına yardımcı olur.

III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı

Türkiye’de işçi sağlığı ve güvenliği için büyük bir adım, III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı‘nın oluşturulmasıdır. Bu eylem planı, toz ve dumanla mücadele konusunda somut hedefler belirler ve işçilerin sağlığını korumak için gerekli adımları atmaya odaklanır.

Eylem planı, işyerlerinde daha iyi toz toplama ve duman emme sistemlerinin kurulmasını teşvik eder ve işçilerin düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasında destekleyici ve öncü bir rol oynar.

Pnömokonyoz Nedir? Korunma ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Solunum yoluyla alınan kimyasallar ve tozlara bağlı olarak akciğer hastalıkları gelişimi birçok meslek grubu için risk oluşturmaktadır. Akciğer Toz Hastalığı olarak bilinen Pnömokonyoz; akciğerlerde inorganik tozların birikmesi ve buna karşı gelişen doku hasarı ile ortaya çıkan reaksiyondur.

Bazı iş gücü sektörlerde ve özellikle kapalı, havalandırması yeterli olmayan ortamlarda, sürekli ve yoğun bir şekilde toza maruz kalınması sonucunda oluşur. Pnömokonyoz başlığı altında toplanan onlarca hastalık vardır; kömür işçisi pnömokonyozu, silikoz (taşlanmış kot işçiliği olan kumlama işinde çalışanlar, diş teknisyenleri pnömokonyozu vb), asbestoz, siderozis gibi.

Wikipedia dijital ansiklopedi kaynağı üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. https://tr.wikipedia.org/wiki/Pn%C3%B6mokonyoz

Ayrıca kaynak işçilerinde pnömokonyoz bilgilendirmesi için oluşturulan bir araştırma yazısını da DergiPark sitesinden inceleyebilirsiniz:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19724

_

Sonuç ve Değerlendirme

Metal sektöründe çalışan işçilerin sağlığı ve güvenliği, herkesin öncelikli endişesi olmalıdır. Tozla mücadele, toz toplama ve duman emme sistemlerinin kullanımı, işçilerin solunum yolu hastalıklarından korunmasına yardımcı olan önemli adımlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sunulan Metal Sektörü Tozla Mücadele Rehberi ve III. Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı gibi kaynaklar, işçilere ve işverenlere bu önlemleri uygulama konusunda rehberlik eder. Bu çabalar sayesinde, metal sektöründe çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur ve işyerlerinde daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanır.

İşçi sağlığı ve güvenliği konusundaki bu çabalar, hem işçilere hem de işverenlere uzun vadede büyük fayda sağlar.

İşçi ve Çevre sağlığını vurgulayan içeriklerimiz yalnızca bilgilendirme amaçlı olup kayıt tarihindeki bilimsel verilerle hazırlanmıştır. Sağlığınızla ilgili tüm sorularınız, endişeleriniz, teşhis veya tedavi için mutlaka doktorunuza veya sağlık kuruluşuna başvurunuz.

Endüstriyel Hava
Filtrasyon Sistemleri