Akrobat Kolların Doğru Konumlandırılması

Emiş ve filtre sistemlerinde kullanılan akrobat kollar çalışanın en yakın korumasıdır.

Prosesler esnasında çıkan zehirli gazlar çalışanın solunum yollarına ulaşmadan önce doğru bir şekilde emilerek filtre edilmelidir. Emiş sırasında en önemli faktör akrobat kolların doğru konumlandırılmasıdır.

 

Akrobat kolun duman kaynağına olan mesafesi kol ucunda yer alan emiş davlumbazının çapı kadar olmalıdır. Ve aşağıda yer alan örnek görselde ki gibi mümkün olduğunca çalışanın karşısına konumlandırılmalıdır.