Endüstriyel Havalandırma Nedir? Ana Unsurları Nelerdir?

Endüstriyel ortamlarda bazı proseslerden kaynaklı kirlenen hava sürekli veya geçici olarak tazelenmek zorundadır. Gerekli sistemler ortamın
havasının hem sıcaklık, hem nemini bütün bir yıl boyunca, dış hava şartlarından bağımsız bir değerde sabit tutmasını amaçlar.
Havalandırma sistemlerinin ana unsurları 3 temel başlıkta incelenir;
a. Sıcaklık
b. Hava hızı
c. Hava temizliği

Endüstriyel ortamlarda imalatın kaliteli ve sürdürülebilir olabilmesi aynı zamanda personellerin ortamlarda rahat bir şekilde çalışabilmesi için havalandırma gereklidir.
Havalandırma sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi bazı temel koşullara bağlıdır.

Bu koşullar;

1-Ortama gerekli taze hava girişinin mutlaka yapılması,

2-Ortamda rahatsızlık yaratacak hava akımının olmaması,

3-Havalandırma sisteminin ortam havasını homojen bir şekilde dağıtıp toplaması

4-Fan sistemine sahip tesislerde sessiz bir çalışmanın sağlanması gibi hususlardır.