Endüstriyel Havalandırma Sisteminin Düzgün Çalışabilmesi İçin Önemli 5 Madde

Endüstriyel havalandırma sisteminin düzgün çalışabilmesi için aşağıdaki maddelere özen gösterilmelidir:

1- Minimum baca ve boru hızlarıyla birlikte yangın ve patlama korunmasını da içeren tüm dokümanların gözden geçirilmesi.

2- Fan ve motorun çalışma gereksinimlerinin gözden geçirilmesi.

3- Tüm sıkıştırılmış havanın, suyun ve diğer yardımcı bağlantılar ile kontrol cihazının çalıştığından ve şartnamelere uygun olduklarından emin olunması.

4- İlerde düzeltilmesi daha zor olabilecek aksaklıkların olup olmadığının kontrol edilmesi.

5- Kurulacak sistemin seçim hatasından veya kurulum yanlışlarından kaynaklanan problemler sebebiyle çalışanlar açısından ek herhangi bir risk oluşturmaması (gürültü vs.).

Kaynak: yanginokulu.com