Hava Temizleme Cihazları Çeşitleri Nelerdir?

Havalandırma cihazları, havada bulunan kirleticileri ortamdan uzaklaştırır veya hapseder. Havalandırma cihazı seçimi yapılırken öncelikle kirleticinin tipi, konsantrasyonu, standartlar ve mevzuat çerçevesinde temizlenmesi gereken kirletici miktarı, sıcaklık, nem, yangın güvenliği ve dış ortam hava kalitesi parametreleri göz önüne alınmalıdır ve seçimler buna göre yapılmalıdır. Uygun cihaza karar verilmeden önce bir uzmanın fikri alınmalıdır.

Bunun yanında,
• Cihazın kapasitesinin ve özelliklerinin istenilen niteliklerde olup olamadığı çok iyi tetkik edilmelidir.
• Hava temizleme cihazı seçilmeden önce cihazın bakım gereksinimleri, ebatları, nasıl kurulacağı ve kirleticileri nasıl arıtacağı bilinmelidir.
• Hava temizleyici güvenilir olmalıdır. Sürekli çalışan sistemin testleri düzenli olarak yapılmalı böylelikle cihazdan maksimum verim sağlanmalıdır.
• Bakım ve işletim masrafları dikkate alınmalıdır. Düzenli bakımın cihazın ömrünü ve etkinliğini arttıracağının bilincinde olunmalıdır.
• Cihazın ulusal ve uluslararası mevzuata ve kabul görmüş standartlara uygunluğu sağlamalıdır.

Havalandırma cihazları partiküller ve gaz / buharlar için olmak üzere iki tiptedir.

a) Partiküller için Havalandırma Cihazları

Partiküller (toz, sis, duman vb.) için olan hava temizleyicileri aşağıdakilerdir:
• Santrifüj toplayıcılar
• Bez toplayıcılar
• Islak sıyırıcı (scrubber)
• Elektrostatik çöktürücüler

b) Gaz ve Buharlar için Havalandırma Cihazları

Gaz ve buharlar aşağıdaki işlemler sayesinde arıtılır:
• Adsorpsiyon
• Absorpsiyon
• Katalitik Dönüştürücü
• Termal Oksidasyon (Yanma)