Kaynakçı Akciğeri Hastalığı ve Belirtileri

Kaynakçı akciğeri, kaynak dumanı içindeki farklı maddelerin kimyasal etkileşmesi sonucu oluşan akciğerin hem kendisini hem hava yollarını tutabilen, ince metalik partiküllerin akciğerde birikimi ile oluşan bir hastalıktır. Solunum sıkıntısı, öksürük, balgam, ateş, hırıltılı solunum ile kendini gösterir ve pek çok solunum hastalığı ile karışabilir.

Kaynak ustalarında her hangi bir şikayet olmasa bile her 6 ila 12 ayda bir akciğer grafileri çekilmeli ve solunum fonksiyon testleri yapılmalıdır. Solunumsal şikayeti olduğunda veya kontrolleri sırasında yapılan solunum fonksiyon testi ya da akciğer grafisinde anormallik saptanması durumunda, bu kişiler bir göğüs hastalıkları hekimi tarafından muayene edilmelidir.

Kaynakçı akciğeri geliştiğinde çalışanın, hastalığa yol açan kimyasal maddelerden ve kaynak dumanından bir süre uzak kalması gerekir. Bu belirtilerle karşılaşan kişiler acilen bir hekime başvurmalı ve işyeri ortamında işveren tarafından gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Kaynak: Türk Toraks Derneği