Kaynakçılar İçin Manganez Maruziyeti Nasıl Azaltılır

MANGANEZ MARUZİYETİNİN ÖNERİLEN LİMİTLERİ

OSHA’nın manganez maruziyet sınırı 5 mg / m3 iken, diğer bilimsel ve düzenleyici kurumlar daha sıkı maruziyet limitleri önermektedir. California OSHA sınırı 0.2 mg / m3 iken, Amerikan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü 1 mg / m3 PEL olarak önermektedir.

Manganezin nörolojik etkilerinin sonucu olarak manganez tozuna maruz kalma sınırı 2016’da Amerika Birleşik Devletlerinde 0,2 mg / m3’ten, 0.02 mg / m3’e kadar düşürülmüştür.

KAYNAKÇILAR İÇİN MANGANEZ MARUZİYETİ NASIL AZALTILIR?

Manganez maruziyetini azaltmanın en iyi yolu genel kaynak dumanı maruziyetini azaltmaktır. Bu, berilyum, heksavalent krom, nikel ve diğer kimyasallar ve ağır metaller gibi kaynak dumanında bulunan diğer toksik maddelerin azaltılmasını kapsamaktadır.

Manganez maruziyeti için en iyi çözüm, robotik kaynak hücreleri ile kaynak dumanını tesis havasından uzak tutmaktır. Havalandırma ve filtrasyon sistemlerinin kaynak dumanı hacmine ayak uydurabilecek bir toz toplama sistemine sahip olduğunuzdan emin olunmalıdır. Robotik kaynakçıların korumalı alanda bulunması durumunda, kaynak dumanını toplamak ve temiz, filtrelenmiş havayı tesise geri döndürmek için bir ortam hava filtreleme sistemi kullanılmalıdır.

Manuel kaynak yapan metal atölyeleri, kaynak dumanını kaynakçının nefes alanından uzak tutan etkili kaynak yakalama sistemlerine sahip olmalıdır. Bu çözümler şu şekilde olabilir:

  • Duman tabancaları
  • Duman emiş kolları
  • Backdraft veya sidedraft tabloları

Kaynak yakalama sisteminin yakalama verimliliğine bağlı olarak, üreticilerin ayrıca kalan kaynak dumanlarını toplamak için ikincil bir ortam hava filtreleme sistemine sahip olmaları yararlı olabilir.