Kaynakçıları Kanser Riskinden ve Kronik Hastalıklardan Korumak

Uzun yıllar kaynak sektöründe çalışan kaynak emekçileri, gün boyu dumana maruz kalmaktadır. Bu duman zamanla sağlıklarını olumsuz etkiler. IARC, Dünya Sağlık Örgütü’nün uzmanlaşmış kanser ajansıdır ve dünya çapındaki devlet kurumları, monograflarını, potansiyel kanserojenlere maruz kalmayı önleme eylemleri için bilimsel destek olarak kullanmaktadır. IARC, daha önce kaynak dumanlarının kanserojenliğini 1989’da değerlendirdiğinde, ajans onları Grup 2B olarak sınıflandırdı. O tarihte IARC sınıflandırmayı, “insanlardaki yetersiz kanıt” ve “deney hayvanlarında yetersiz kanıt” üzerine kurdu. Ajansa göre, kaynak dumanlarındaki yeni sınıflandırma, gözlemsel ve deneysel çalışmalardan elde edilen “önemli yeni deliller” üzerine kuruldu. Kaynaktan işlemlerinden kaynaklanan UV ışınları, 2012’de yayınlanan IARC monografisinde Grup 1 kanserojeni olarak sınıflandırıldı.

IARC monografileri, insanlara karşı kanserojenik riskleri artırabilecek çevresel faktörleri tanımlar ve değerlendirir. 30 meslek grubu, kohort araştırması ile IARC tarafından incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda, kaynak dumanlarına maruz kalmış işçilerin diğer işçilere oranla akciğer kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü, birçok meslekte maruz kalınan toluen, ksilen, stiren ve pentan gibi kurşun, cıva ve çözücülerin insan sağlığına zarar verdiğini savunmaktadır. Bu toksinler, hafıza kaybı, kişilik değişiklikleri, sinirlilik artması, konsantrasyon zorluğu  gibi nörolojik bozukluklara neden olabilmektedir.

Kaynak işlemi sırasında birçok tehlike meydana gelebilir. Bu tehlikeleri, patlama, yangın, zararlı ışınlara maruz kalma olarak sıralayabiliriz. Kaynak işçilerini kazalardan korumak için kaynak maskesi, kaynak gözlükleri ve kaynak eldivenleri gibi koruyucu malzemeleri temin etmek gerekmektedir. Kaynak işçilerinin gün içerisinde dumana ve gaza maruz kalmalarını engellemek için en önemli koruyucu kaynak maskeleridir. Solunum yolu ile alınan dumanlar, uzun yıllar içerisinde akciğer kanserine yol açacağından, kaynak maskesinin kullanımına önem verilmelidir. Kaynak maskelerinin hareket kabiliyetini kısıtlamaması ve taşınabilir olması gerekmektedir.