NAFA Tarafından Önerilen Hava Temizleme Metotları

Kaynak Duman Kontrolü

Egzoz Sistem Metodu ve Genel Hava Temizleme Metodu

Kaynak işlemleri için hava temizleme, genellikle egzoz sistemleri veya genel hava temizleme yöntemiyle sağlanabilir ve her biri kaynak tozu yakalama işlemine dahil olabilir veya olmayabilir.

Kaynak Tozu Yakalama

Ayrılan kaynak tozu yakalama yöntemi genel olarak, üretim noktasındaki havadaki atıkları kaldırdığı ve operatörün nefes alanından daha etkili bir şekilde uzaklaştırdığı için en iyi nakil yöntemidir. Sabit, mobil ya da taşınabilir kaynak tozu yakalama sistemleri aşağıdaki temel öğelerden oluşabilir; emiş, kanal sistemi, hava filtresi, fan ve egzoz kanalları. Bu elemanlar her uygulama için özel olarak tasarlanmış olmalıdır, ancak ayırma başlığı ile duman oluşturma noktası arasındaki mesafe genellikle ayırma başlığının kanal çapının 1 katından fazla olmamalıdır. (Bkz. Şekil 1.)

Egzoz Sistem Metodu

Egzoz sistemleri, kaynak dumanı ve moleküler kirletici maddeleri içeren bir havanın doğrudan bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmasını içerir. Bu yöntem, görünüşte ucuz olmasına rağmen ortamdaki temiz çevreyi kirletebilir ve devlet düzenlemelerini ihlal edebilir, havadaki dengeyi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle binada ve ortak alanlarda ek iklimlendirme(ısıtma- soğutma) sistemleri ihtiyacı yaratabilir. Bu ihtiyaç, bu metodun genel hava temizleme ve kaynağında yok etme yöntemlerinden daha pahalı olmasına neden olabilir.

Egzoz sistemleri, havayı kaynak uygulama alanından tesis dışına doğru çeken büyük bir egzoz fanı sayesinde dumanı yukarı çekecek şekilde tasarlanmıştır. Bir kabin veya gölgelik, özel olarak tasarlanmış bir kaynak masası veya egzoz da barındırabilir, bu sayede kirli havayı çeker. Özel olarak tasarlanmış emişli kaynak tozu yakalama hortumu, kaynak uygulamasından çıkan gaz ve dumanı çeken bir noktada konumlandırılır.   

Hava Temizleme Yöntemi – NAFA – Önerilen En İyi Uygulama

Dolaşan Egzoz Havası

Bir kaynak işleminden çıkan egzoz havası, bir çalışma alanına aşağıdaki koşullar altında tekrar dolaşıma sokulabilir:

1 – Hava sirkülasyonunda kullanılacak havanın, düzenleyici otoritenin veya yasal düzenleme yetkisine sahip kurumların belirlediği sınırlara uygun olması durumunda.

2 – Egzoz havası, son derece verimli bir filtre MERV 16 (MIL Std.’a göre HEPA Filtrelerinin verimi %99.97 olarak ölçülmektedir.) geçirilerek temizlenmesi sonrasında.

3 – Moleküler filtrasyonla alınamayan gazlar kabul edilebilir seviyeyi aşmaması durumunda.

 

Kaynak: NAFA