Temiz Hava ve Havalandırma

Temiz Hava Nedir?

Normal şartlarda (büro ortamında), Karbondioksit miktarının binde birin altında kalan ortamların havasına temiz hava denir. İşyerlerimizde, temiz hava denilince karbondioksitin yanında, gaz ve toz gibi diğer maddeler de göz önüne alınmalıdır.

Hava İhtiyacı

Yetişkin bir insanın saatte 30 metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır. Normal şartlarda tabii havalandırma ile ortamın havasının saatte 2-3 defa değiştiği kabul edilmektedir. Çalışma yerlerinde kişi başına düşen hava hacmi 10 metreküp olmalıdır. (Bu hava hacminin hesabında tavan yüksekliğinin 4 metreden fazlası hesaba katılmaz). Normal şartlarda iş yerinin tavan yüksekliği en az 3 metre olmalıdır. Zararlı toz ve gazların bulunduğu ortamlarda tavan yüksekliği en az 3,5 metre olmalıdır. İş yerlerinde kişi başına düşen serbest alan miktarı en az 2,5 metrekare olmalıdır. Asgari olarak (devamlı bulunan her çalışan için), çoğunlukla oturarak yapılan işlerde 12 m³; çoğunlukla oturmadan ayakta yapılan işlerde 15 m³; ağır bedensel çalışmalarda ise 18 m³ olmalıdır.

Çalışma Yerlerinde Hava Değişimi İhtiyacı:

İşyeri Hava Değişimi/Saat

Bürolar 3-6 defa.
Kasa odaları 3-6 defa.
Elbise bırakılan yerler 4-6 defa.
Garajlar 4-6 defa.
Lokanta ve kantinler 4-8 defa.
Tuvalet Banyo ve Duşlar 4-8 defa.
Akümülatör İmalatı 5-10 defa.
Laboratuvarlar 5-10 defa.
Boyahaneler 5-15 defa.
Çamaşırhaneler 5-15 defa.
Fabrika mutfakları büyük mutfaklar 6-8 defa.
Püskürtme boya işleri 20-50 defa.
Küçük mutfaklar 15-20 defa.

Havalandırma Metotları

A) Doğal Havalandırma

B) Genel Havalandırma

· Dışarıdan hava basarak havalandırma (Alttan havalandırma).
· İçerdeki havayı emip dışarı atarak havalandırma (Üstten havalandırma).
· Üst taraftan hava verilerek ve alt taraftan çekilerek yapılan havalandırma.

C) Lokal Havalandırma

· Sabit davlumbazlar (Hareketli emme ağızları).
· Seyyar emici cihazlar (Havayı filtre edip temizleyen cihazlar).