YAĞ BUHARI

CNC ve Torna tezgahlarında yapılan uygulamalarda kullanılan kesme yağından ve su ile karıştırılarak kullanılan bor yağından buhar çıkmaktadır.

Bu buhar ortama yayıldığında atölyenin tavanına ve zemine yapışarak kalıntı halinde kalır. Herhangi bir kıvılcıma maruz kalma durumunda içeriğindeki yağdan dolayı kolaylıkla tutuşma özelliğine sahip olur. Kısa sürede her yere yayılarak söndürülmesi zor bir yangına sebebiyet vermektedir.

Aynı zamanda içeriğindeki zehirli bileşenler nedeniyle tezgah operatörlerinin sağlığını tehdit etmektedir.

Yağ buharı, kuru dumana göre daha masum görünse bile genel itibariyle daha tehlikeli bir sorundur.

Emülsiyon ve su ile karıştırılan yağlar için farklı özelliklere sahip filtreler kullanılmalıdır.

Cihazlar yağ buharını ve içerisindeki aerosolleri ayrıştırarak filtrelerin yağ ile tıkanmasını engeller ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Ayrıştırılan yağlar ayrı bir tankta biriktirilir ve filtrelere ulaşmaz.

Freshweld yağ buharı filtre sistemlerinde İtalyan Hfiltration markasının temsilcisi ve yetkilisidir.