Kalite Politikamız

Kalite Politikası

Filtreleme Sistemleri geliştirmek, üretmek, satmak ve satış sonrası servis vermek üzere faaliyet gösteren firmamızda, tüm süreçlerin standartlaştırılması ve sürekli iyileştirilmesi stratejik hedeftir. Kalite Politikası gereği hedefler gerçekleştirilirken insani değerlere, çevre ve hukuk kurallarına uygun davranılır.

Metod, Malzeme, Makine ve İnsan faktörlerinde olabilecek herhangi bir değişiklik, tüm ilgililerin katılımı ile yapılan analiz sonucunda onaylanması halinde yeni standartlar süreçlerde uygulamaya konulur, gözlemlenir, varsa düzeltmeler yapılır ve sürekli kılınır.

Değişimin tetikleyicisi olarak sistematik biçimde iç ve dış konular değerlendirilir, risk temelli düşünme içselleştirilerek gerekli aksiyonların zamanında alınması ve kalite politikası’na uygulanması sağlanır.

Tüm Cihazlarımız Avrupa birliği makine emniyeti yönetmeliğine tam uyumludur, EN 60335-1:2012/A11:2014 ve EN 60335-2-65:2003/A11:2012 standartları ile bağımsız kuruluşlar tarafından test edilmiş ve CE belgesi almıştır (EN ISO/IEC 17020:2012 ve ISO/EN 17025:2005)

Ce