Kaynak İşleri Sırasında Oluşan Işınların Tehlikesi

Kaynak İşleri Sırasında Oluşan Işınların Tehlikesi

Kaynakçı Koruma Perdesi

Kaynaklı imalat atölyelerinde ortaya çıkan en önemli risk, kaynak ve kesme işlemleri sırasında oluşan ışınlar ve bu ışınların tehlikesidir.

Kaynak yaparken oluşan ark enerjisinin yaklaşık % 15‘i ışın şeklinde çalışma ortamına yayılır. Bu ışınların yaklaşık % 60’ı kızılötesi ve % 10’u ise morötesi ışınlardır. Bu ışınlar, çalışanlarda çeşitli hastalıklar oluşturmaktadır. Kaynak ve kesme işlemlerinde ortaya çıkan ışınlardan, çalışanların en çok göz bölgesi etkilenmektedir. İkincisi ise, cilt bölgesidir.

Kaynak işlerinde oluşan ışın radyasyondur.

Kızılötesi radyasyon, sıcak bir metalden alev veya arktan çıkar ve tıpkı yanan bir yakıtın ısısı gibi etki yapar.

Morötesi radyasyon, cilt tarafından hissedilmez ve tıpkı güneş yanığı etkisi gösterir. Bu ışınların dalga boyu, çalışanların göz sağlığı açısından önem taşır. Bu ışınlardan morötesi ışınlar, çalışanların gözlerinde en fazla hasara neden olmaktadır. Çünkü uzun dalga boyu aralığının üst tarafında yer alan görünen ışın sınıfına girer. Bu ışınlara maruz kalan çalışanlar, gözünde koruyucu gözlük ya da kaynakçı siperi yoksa gözlerini kapamak ve kısmak gibi reflekslerle bu ışınların etkilerinden korunmaya çalışırlar.

Ancak, kısa dalga boyu ile görünen ışık bandının üst tarafında yer alan morötesi ışınlar; çalışanların gözleri üzerindeki hasar etkileri bırakan ışınlardır. Bu ışınlar görülemediğinden göz refleksleri ile korunabilme olasılığı da bulunmamaktadır.

Elektromanyetik dalgalar hakkında detaylı bir yazı için tıklayınız

Işınların Tehlikesi

Kaynak İşleri Sırasında Oluşan Işınlardan Korunma

Kaynak ve kesme işlemlerinde ortaya çıkan ışınlardan çalışanların sağlıklarının olumsuz yönde etkilenmemesi için mutlaka gözlerinin ve açıkta bulunan yüz, el gibi deri kısımlarının ışınların tehlikesinden korunması gereklidir.

Aksi halde, çalışan göz yanması, kanlanması ve kızarması ile karşılaşırlar. Bu tür sağlık sorunları, kaynak ve kesme işlerinde akut (kısa dönemde) ortaya çıkar. Bunların yanı sıra uzun dönemde ortaya çıkan (kronik) göz rahatsızlıkları sonucu kaynak ve kesme işlemlerinde çalışanlar, değişik oranlarda görme kayıplarına, giderek körlüğe varan kalıcı hastalıklara uğrarlar.

FRESHWELD olarak kaynak ve taşlama işleriyle küçük ya da büyük ölçekli tüm sanayi kuruluşlarına özel olarak koruyucu sistemleri geliştiriyor ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile önce insan sağlığına önem veriyoruz.

Kaynakçı
Koruma Sistemleri