4. Sanayi Devrimi Geliyor, Üretim Sistemleri Değişiyor

4. Sanayi Devrimi Geliyor, Üretim Sistemleri Değişiyor

Sanayi72 Lands

Bilişim, internet süreçlerinin üretim aşamalarına entegrasyonu ve süreçler arası ağların oluşturulması dönemidir. Sektörel gereksinimleri hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri; hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde yeni bir sanayi reformu olan Endüstri 4.0 dönemine girmektedir…

1. Sanayi Devrimi

18. yüzyılın sonlarına doğru, suyun gücünden faydalanılan ilk mekanik tezgahlar üretildi. Buhar gücü gittikçe daha fazla kullanılmaya başlandı ve makineler için çeşitli araçlar geliştirildi.

2. Sanayi Devrimi:

20. yüzyılda elektrik enerjisinin kullanılmaya başlanması ile seri üretime geçildi. Elektrikle çalışan ilk üretim bandı kullanıldı.

3. Sanayi Devrimi:

1970’lerin başında üretim süreçlerinin elektronik ve bilgi teknolojileri ile otomasyonu sağlandı. İlk programlanabilir akıllı cihaz (PLC) Modicon 084 tanıtıldı.

4. Sanayi Devrimi:

Yakın zamanda başlaması beklenen dönem ise Endüstri 4.0 dönemidir.

Bilişim, internet süreçlerinin üretim aşamalarına entegrasyonu ve süreçler arası ağların oluşturulması dönemidir. Sektörel gereksinimleri hızlı, güvenilir ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri; hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde yeni bir sanayi reformu olan Endüstri 4.0 dönemine girmektedir.

Endüstri 4.0, ilk kez 2011 yılında Hannover Sanayi Fuarı’nda ortaya kondu, daha sonra Alman Hükumeti tarafından geliştirildi. Endüstri 4.0 döneminde hedeflenen; makinelerin fabrikayı yönetmesidir.

Normalde her biri farklı bilgisayarlar tarafından yönetilen makinelerin, tek bir merkezi bilgisayar tarafından yönetilmesi hedeflenmektedir. Yani bütün fabrika merkezi bir bilgisayar tarafından yönetilecektir. İşte bu yüzden bu dönemin fabrikalarına, akıllı fabrikalar denilmektedir. Fabrika kendi kendini yönetecektir.

Bu şekilde kas gücünden yararlanma minimuma indirilecek ve üretim hızlanacaktır. Aynı zamanda üretimde yapılan hatalarında bu şekilde en aza indirilmesi planlanmaktadır.

Indusrty 4.0

Bir yandan da bununla birlikte işsizliğin artacağı düşünülmektedir.

Endüstri 4.0’ın hayatımıza girmesiyle ihtiyaçlardan dolayı yeni yeni mesleklerin (Robot Koordinatörlüğü, Veri Güvenliği Uzmanlığı, 3-D Yazıcı Mühendisliği, Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı gibi) ortaya çıkması da beklenmektedir.

Uygulamanıza özel çözümler hakkında daha detaylı bilgi almak ve teklif isteminiz için satış temsilcilerimize ulaşabilirsiniz..

Kaynak: muhendisbeyinler.net

Endüstriyel Hava
Filtrasyon Sistemleri